Uit onze geschiedenis. Schetsen, ten gebruike bij de historische schoolplaten.
1880
geschiedenisonderwijs

handleidingen

onderwijs, onderricht, leermiddelen (locaal gemaakt/gebruikt)

papier

schoolplaten

teksten
Een klein gedrukt boekje met op het voorblad: "Uit onze geschiedenis. Schetsen ten gebruike bij de historische schoolplaten, door J.C. Sander en J. Wijma. 's-Gravenhage - Joh. Ykema. - 1880".
216950
handleiding
Museon
Uitgebreide informatie