32. De Solo-Rivier bij Tjepoe (Midden-Java)
1912-1913
audio-visuele kunst

foto's

papier

rivieren

schoolplaten

spoorbruggen
Een zwart-wit foto in een wit kader "32. De Solo-Rivier bij Tjepoe (Midden-Java)". Linksonder: Kleyenenberg & Co, Haarlem.??? Zicht een ijzeren brug op betonnenpalen die de Solorivier overspannen. Op de voorgrond een platte matten woonschuit bij de oever met grazende karbouwen.
220324
foto
Museon
Uitgebreide informatie