81. Eggen van natte Rijstvelden met Buffels. Java
1912-1913
audio-visuele kunst

buffels

foto's

mannen

papier

ploegen (landbouwuitrusting)

rijst

sawahs

schoolplaten
Een zwart-wit foto in een wit kader "81. Eggen van natte Rijstvelden met Buffels. Java.??? Linksonder: "Kleyenenberg & Co, Haarlem.??? Ploegende boeren op de vlakke natte rijstvelden. Twee voorgespannen ossen/karbouwen trekken de houten handploeg voort.
220373
foto
Museon
Uitgebreide informatie