Gambar-gambar No. 23
1879-1893
aanschouwelijk maken, explicatie, overdracht

kleurenlithografieën (prenten)

kolonialisme

onderwijs, onderricht, leermiddelen (locaal gemaakt/gebruikt)

papier

prenten

schoolplaten

verkopers
Een kleurenprent met afbeeldingen van verkopers van huishoudelijke producten en diensten. No. 23 van een serie van 24 schoolprenten met voorstellingen uit het dagelijks leven in het voormalig Nederlands-Indië. Alle afbeeldingen op de prent hebben bijschriften in het Nederlands en Maleis. Boven de prent de titel: "Gambar-gambar akan Peladjaran dan Kasoekaän Anak-anak dan Iboe-bapanja. Nederlandsch-Indische ...
223513
prent
Museon
Uitgebreide informatie