Vier patiënten
Franeker, 1959
Tekening fan fjouwer patiënten, de middelste hat in flesse yn 'e hân. Tekening van vier patiënten, de middelste heeft een fles in zijn hand.
1995-470
tekening
Museum Dr8888
http://www.dcn-images.nl/md-doc/Klaas%20Koopmans%20documentatie%20in%20het%20Nederlands,%20Engels%20en%20Fries.pdf
Uitgebreide informatie