voor 1994
Maibrat
TM-5551-31a
Plaat
Nationaal Museum van Wereldculturen
Uitgebreide informatie