J.B. Walters
ter Walvisch vaart. de jong L en W. Gen Voort Schoolplaten v.d. vaderlandse geschiedenis. achterkant; tabel bestaande schoolplaten. rechtboven achterkant; V.G. 13.
021.0011
plaat

schoolplaat
Uitgebreide informatie