Gildepenning van het Binnenlandvaardersgilde
Picturae
Elke havenplaats bezat een schippersgilde. Het gilde stelde voorwaarden aan het lidmaatschap, regelde de vrachtprijzen en arbeidsvoorwaarden en bood enige sociale zekerheid. Het lidmaatschap betekende een soort keurmerk voor de kwaliteit van de schipper. Leden hadden een penning, waarin hun naam was gegraveerd. Gildepenning van het (klein). Binnenlandvaardersgilde te Amsterdam. Onder het Klein Binnenlandvaardersgilde (eerst ...
001499
binnenvaart
Scheepvaart op binnenwateren op rivieren en kanalen. (MARDOC) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/1f9e9f7a-8cec-4150-9b7d-b0b5f32a4a2f

gildepenning
Penning door een ambachtsgilde uitgegeven, vaak met gildekenmerken, naam of letters van een gildelid en/of gildenummer. Diende als bewijs van lidmaatschap en/of aanwezigheid bij gildeactiviteiten. https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/3fd30cde-ca33-43db-a8b4-6ef607eada3a

numismatiek
Numismatiek is de wetenschappelijke studie van alle tastbare vormen en geschiedenis van geld (munten en bankbiljetten) en vormverwante voorwerpen als penningen en gesneden stenen, alsmede de zaken die hierbij horen, zoals muntstempels, muntgewichten, druktechnieken en muntwetgeving. https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/499d139e-c7ec-4175-b9cc-74b5ca30746e

penning
Oude term voor muntstuk. Tegenwoordig de algemene benaming voor een op een muntstuk gelijkend voorwerp dat in woord en beeld herinnert aan bijvoorbeeld een bepaalde gebeurtenis (gedenkpenning), aan een speciale devotie (devotiepenning) of dient als teken van lidmaatschap (verenigingspenning). https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/949e4827-f900-45e5-8828-94e38419a466
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie