Transisalania Vulgo Over-Yssel
Have, Nicolaas ten
Kaart van het gewest Overijssel. Turf (gedroogde stukken veen) was in Nederland een belangrijke brandstof. Deze kaart verwijst naar het belang van de turfhandel voor Overijssel. Rondom het cartouche met de titel staan personen afgebeeld die de opbrengsten van het land uitbeelden: een visser, een herder en een turfsteker. De turfwingebieden zijn duidelijk herkenbaar ingetekend.
003106
gewestkaart
landkaart
Kaart die de in het terrein zichtbare objecten en verschijnselen zoals reliëf, waterlopen, vegetatie, nederzettingen en verkeerswegen weergeeft. (Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/9244a874-daf5-4fff-961d-60490aeb12c3
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie