Frisia Occidentalis
Kaart van Friesland uit de 'Atlantis Appendix, sive pars altera' uitgegeven door Willen Jansz. Blaeu. Tweede staat van de kaart met het impressum van Willem Jansz. Blaeu.
003680
landkaart
Kaart die de in het terrein zichtbare objecten en verschijnselen zoals reliëf, waterlopen, vegetatie, nederzettingen en verkeerswegen weergeeft. (Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/9244a874-daf5-4fff-961d-60490aeb12c3
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie