Hemelumer oude vaart en de noort woude. De Achtste Grietenije van Wester Goo
Zeer gedetailleerde kaart van 'Hemelumer Oude Vaart en de Noort Woude. De Achtste Grietenije der Wester Goo' in Friesland in kaart gebracht door Bernardus Schotanus Steringa. In beeld een gedeelte van de zuidwesthoek en de stad Hindeloopen. Met decoratieve titelcartouche linksboven met vermelding van de Grietman Jacob vander Waeijen. In 1682 ontving Bernardus Schotanus een ...
003682
landkaart
Kaart die de in het terrein zichtbare objecten en verschijnselen zoals reliëf, waterlopen, vegetatie, nederzettingen en verkeerswegen weergeeft. (Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/9244a874-daf5-4fff-961d-60490aeb12c3
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie