Hangoortafel
Picturae
Aan de Zaan werden rond 1900 tafels en kasten beschilderd met taferelen die ontleend zijn aan de Hollandse meesters uit de 17de eeuw. Er heerste een voorliefde voor taferelen die Hollands welvaren uit het verleden uitbeelden. Zeeslagen zijn daarom een veel geschilderd onderwerp. De omlijsting van deze taferelen is meestal wel typerend voor de periode ...
007065 a/b
tafel (meubilair)
Meubelstukken met een vlakke, plaatachtige bovenkant die op één of meer poten of dragers steunt. (Van Dale) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/5cd4a413-c9ec-4a80-8b0c-4208d6f8d168
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie