Klaas Bording en zijn beide zoons op een ijsschots
Picturae
Voorstelling van Vader en Zoons bording op een ijsschots, drijvend op een golvende zee. De drie zitten op een ijsslede, waaraan een mast gebonden is waaraan een zeil vastgemaakt is. Tijdens het zogenaamde botkloppen brak het ijs en dreven de drie op zee. Een hachelijke twee weken werd aanvankelijk voordelig beeindigd, maar ze legden uiteindelijk ...
008976
groepsportret
Een groepsportret is in de beeldende kunst een portret van meerdere personen. (Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/4e5819a6-0e84-4189-9825-05943699f152

ijstocht
visserman
Vissers zijn ambachtslieden die als beroep hebben het vangen en verhandelen van vis. Er is onderscheid te maken tussen vissers die op de binnenwateren vissen op zoetwatervis en vissers die actief zijn op zee met het vangen van zeevis en allerlei andere grote en kleine zeedieren. Het beroep van visser is al heel oud. (Van Dale) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/f4d24936-e84c-4a17-b8a2-cbfdb5b6e242
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie