Oost ende West Vrieslandts beschrÿuinghe
Kaart waarop de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Oost-Friesland te zien zijn. De kaart is uitgegeven door Abraham Ortelius die de kaart waarschijnlijk heeft ontleend aan Jacob van Deventer. De Waddeneilanden zijn in beeld gebracht met uiterst links Terschelling en uiterst rechts Wangerooge. De kaart komt vanaf 1570 tot 1641 voor in verschillende uitgaven van ...
009051
landkaart
Kaart die de in het terrein zichtbare objecten en verschijnselen zoals reliëf, waterlopen, vegetatie, nederzettingen en verkeerswegen weergeeft. (Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/9244a874-daf5-4fff-961d-60490aeb12c3
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie