Kaart van het eiland Urk
Peterse, J.
Kaart van het eiland Urk. JOHANNES SCHILLING, Directeur over de Stads Werken, en Stads Landmeter te Amsterdam is de maker van deze kaart.
013705
landkaart
Kaart die de in het terrein zichtbare objecten en verschijnselen zoals reliëf, waterlopen, vegetatie, nederzettingen en verkeerswegen weergeeft. (Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/9244a874-daf5-4fff-961d-60490aeb12c3
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie