Frisiæ antiquissimæ trans rhenum prouinc. et adiacentium regio= num noua et exacta descriptio
Bussemacker, Johann
021534
landkaart
Kaart die de in het terrein zichtbare objecten en verschijnselen zoals reliëf, waterlopen, vegetatie, nederzettingen en verkeerswegen weergeeft. (Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/9244a874-daf5-4fff-961d-60490aeb12c3
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie