Gildepenning van het turfdragersgilde
Picturae
Gildepenning van het turfdragersgilde te Amsterdam. Het turfdragersgilde is in 1619 opgericht en de arbeiders bestonden uit 4 ploegen: Turfdragers, turfhevers, turfvulsters en turfraapsters. De gewone draagpenning van de turfdragers is van geel koper, gegoten en doorboord.
021876
gildepenning
Penning door een ambachtsgilde uitgegeven, vaak met gildekenmerken, naam of letters van een gildelid en/of gildenummer. Diende als bewijs van lidmaatschap en/of aanwezigheid bij gildeactiviteiten. https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/3fd30cde-ca33-43db-a8b4-6ef607eada3a

numismatiek
Numismatiek is de wetenschappelijke studie van alle tastbare vormen en geschiedenis van geld (munten en bankbiljetten) en vormverwante voorwerpen als penningen en gesneden stenen, alsmede de zaken die hierbij horen, zoals muntstempels, muntgewichten, druktechnieken en muntwetgeving. https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/499d139e-c7ec-4175-b9cc-74b5ca30746e

turfhandel
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie