Nieuwe kaart van Noord Holland, verdeeld in de Hoogheemraadschappen, van Kennemerland, West-Friesland en Waterland, benevens de drooggemaakte Meeren, als Purmer, Wormer, Beemster, Schermer enz. bevattende meede de Eilanden Texel, Vlieland en Terschelling
022172
landkaart
Kaart die de in het terrein zichtbare objecten en verschijnselen zoals reliëf, waterlopen, vegetatie, nederzettingen en verkeerswegen weergeeft. (Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/9244a874-daf5-4fff-961d-60490aeb12c3

thematische kaart
Kaart waarin de verspreiding , de aard en/of de kwantiteit van bepaalde verschijnselen of thema's, al dan niet op een topografsiche ondergrond zijn weergegeven. https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/0948aea4-24f3-4f08-b300-ee35079c3742
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie