Ordonnantie en reglement voor de Binne Veerschippers ...
Lamsveld, Samuel
In het begin van de 17de eeuw waren er al op gezette tijden bootverbindingen tussen steden. Om de beurt mochten schippers deze verbinding verzorgen tegen een vast tarief. Deze zogenoemde beurtschippers moesten zich houden aan de ordonnanties van de desbetreffende stadsbesturen.
022283
pamflet
Wordt gebruikt voor volledige, niet-periodieke gedrukte geschriften met meestal minder dan 80 pagina's en vaak met een papieren kaft. Soms zijn het korte verhandelingen over actuele thema's of onderwerpen. Voor kleinere gedrukte geschriften bestaand uit één gevouwen en niet ingenaaide of gebonden blad wordt 'vouwbladen' gebruikt. (AAT-Ned) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/f380f802-ad02-48c0-bf33-8e9e0b1f9def
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie