Reglement en ordonnantie Voor de Binne Veerschippers
Picturae
De stadsbesturen stelden voor de beurtveren voorschriften op, die zij in ordonnanties bekend maakten. Het ging om regels voor vertrektijden, tarieven, taken van schuitenvoerders, hun personeel en hun gedrag. De ordonnanties werden regelmatig opnieuw uitgevaardigd, bijvoorbeeld omdat de tarieven wijzigden.
022284
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie