Kaart der landen rondom de Zuider zee en daarmede verbonden stroomen tot opheldering van het historisch tafereel van den zwaren watersnood in 1825.
Veelwaard, Daniël (jr.)
022288
landkaart
Kaart die de in het terrein zichtbare objecten en verschijnselen zoals reliëf, waterlopen, vegetatie, nederzettingen en verkeerswegen weergeeft. (Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/9244a874-daf5-4fff-961d-60490aeb12c3

watersnood
Een overstroming is een gebeurtenis waarbij een aanzienlijke hoeveelheid water uit een zee, rivier of meer plaatsen bereikt die normaal gesproken niet onder water staan. Indien dit ernstige vormen aanneemt, spreekt men door de verwoestende uitwerking ook wel van watersnood of ramp. Land dat door een overstroming definitief verloren gaat, noemt men wel verdronken land. https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/22bc25f2-9f04-4398-8eb8-66d3534d7f1c
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie