Ontwerp van een onkostbaar en zeker middel, om de Westvriesche zeedyken, .....
Lakenman, Seger
025446
boek
Verzamelingen van houten of ivoren tabletten, of vellen papier, perkament of soortgelijk materiaal, die blanco, beschreven of bedrukt zijn, en die aan elkaar zijn geregen of gebonden. Gewoonlijk vele gevouwen en gebonden bladen met ononderbroken drukwerk of tekst; wanneer het gedrukt materiaal betreft gaat het vooral om een gebonden band of een band van redelijke formaat. (AAT-Ned) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/b2619bd2-0cdc-4fb1-9998-a69d9ab08421
Zuiderzeemuseum
Ontwerp van een onkostbaar en zeker middel, om de Westvriesche zeedyken, door het afknagen van 't paalwerk zeer gevaarlyk geworden, in de aanstaande zomer 1733. te stellen buiten eenig gevaar van doorbrake, schoon de zeewormen voortgaan met al het paalwerk door te knagen op de hoogte van de daaglyksche peil van 't water tot de grond van de zee toe, en geen middel kan worden gevonden om zulks te beletten.
Uitgebreide informatie