C.G. Zorgdragers Bloeyende opkomst der aloude en hedendaagsche Groenlandsche visschery.
Picturae
C.G. Zorgdragers Bloeyende opkomst der aloude en hedendaagsche Groenlandsche visschery. Waar in met eene geoeffende ervaarenheit de geheele omslag deezer visscherye beschreeven, en wat daar in dient waargenomen, naaukeurig verhandelt wordt. Uitgebreid met eene korte historische beschryving der noordere gewesten, voornamentlyk Groenlandt, Yslandt, Spitsbergen, Nova Zembla, Jan Mayen Eilandt, de Straat Davis, en al 't ...
025452
boek
Verzamelingen van houten of ivoren tabletten, of vellen papier, perkament of soortgelijk materiaal, die blanco, beschreven of bedrukt zijn, en die aan elkaar zijn geregen of gebonden. Gewoonlijk vele gevouwen en gebonden bladen met ononderbroken drukwerk of tekst; wanneer het gedrukt materiaal betreft gaat het vooral om een gebonden band of een band van redelijke formaat. (AAT-Ned) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/b2619bd2-0cdc-4fb1-9998-a69d9ab08421
Zuiderzeemuseum
C.G. Zorgdragers Bloeyende opkomst der aloude en hedendaagsche Groenlandsche visschery, Waar in met eene geoeffende ervaarenheit de geheele omslag deezer visscherye beschreeven, en wat daar in dient waargenomen, naaukeurig verhandelt wordt. Uitgebreid met eene korte historische beschryving der noordere gewesten, voornamentlyk Groenlandt, Yslandt, Spitsbergen, Nova Zembla, Jan Mayen Eilandt, de Straat Davis, en al 't aanmerklykste in d'ontdekking deezer landen, en in de visschery voorgevallen. Met byvoeging van de Walvischvangst, in haare hoedaanigheden, behandelingen, 't scheepsleeven en gedrag beschouwt.
Uitgebreide informatie