Beddebank
Picturae
Deze bankjes worden Amelander beddebankjes genoemd. Maar de bankjes zijn niet alleen op Ameland gebruikt. In de 18de eeuw heetten deze bankjes Sardammer bankjes. Dat geeft aan dat ze in de Zaanstreek gemaakt werden. Misschien werden de bankjes al snel nagemaakt op Ameland. Maar het is ook mogelijk dat ze altijd uit Noord-Holland of Friesland ...
B000143
bedbankje
Bankje die in inklimmen in een bedstede vergemakkelijkt. https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/4a23c8f2-87a6-44d3-a08f-8ee2940e2d12
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie