Caerte vanden lande ende Graefschappe van Hollandt
Caerte vanden lande ende Graefschappe van Hollandt
B000766
landkaart
Kaart die de in het terrein zichtbare objecten en verschijnselen zoals reliëf, waterlopen, vegetatie, nederzettingen en verkeerswegen weergeeft. (Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/9244a874-daf5-4fff-961d-60490aeb12c3
Zuiderzeemuseum
"Dit landt is seer vruchtbaar van Peerden, Ossen ende Koeyen"
Uitgebreide informatie