Gezicht op de stad en haven van Hoorn
Picturae
Een boeier, vol met mensen zeilt richting de haven van Hoorn. In het midden is de Hoofdtoren van de stad te zien. Al in de zeventiende eeuw waren boeiers in gebruik voor de pleziervaart.
B001355
schilderij
Geschilderde voorstellingen op panelen of opgespannen doek, meestal van draagbaar formaat. Vooral te onderscheiden van 'muurschilderingen' en 'verluchtingen' in manuscripten. (AAT-Ned) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/c8919f0f-b4fd-46f6-aa92-549d52051f2d
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie