INSULÆ IOHANNIS MAYEN Cum universo situ Sinuum et Promontoriorum. Nova descriptio.
Picturae
B001386
landkaart
Kaart die de in het terrein zichtbare objecten en verschijnselen zoals reliëf, waterlopen, vegetatie, nederzettingen en verkeerswegen weergeeft. (Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/9244a874-daf5-4fff-961d-60490aeb12c3

zeekaart
Kaart die de zeëen der aarde met inbegrip van de aangrenzende kustgebieden weergeeft, met de voor de navigatie benodigde informatie. https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/8876764c-5dd3-463b-96c6-665998b2f5d8
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie