Schets restant strijkspant Zuidgevel, onbekend pand
d/Arch
Schets restant strijkspant Zuidgevel, onbekend pand, aftekening verdwenen strijkspant aan de noordgevel, raamkozijnen 2 stuks, grenen vloer, raamkozijn totaal 278, zuidgevel totaal binnenmaat 518
BT003039
bouwtekening
Tekening waarnaar een bouwwerk wordt opgetrokken. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen overzichtstekeningen (gevels, doorsneden, plattegronden, doorgaans op schaal 1:100), constructietekeningen (betrekking hebbend op hout-, staal- en betonconstructies) en detailtekeningen. Bij de uitvoering te gebruiken tekeningen worden meestal werktekeningen genoemd. (Haslinghuis) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/5a2c7fa7-93b8-457c-800b-897c09ab19f7
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie