PROVINCIE OVERIJSSEL. Kamper-eiland.
Voorstelling van drie personen in een interieur. Links een zittende vrouw, op de rechter zij gezien. In het midden een zittende man, deels schuilgaand achter de zittende vrouw, van voren gezien. Rechts een staande vrouw, van voren gezien. De zittende vrouw heeft haar linker voet op een stoof gezet. Aan haar stoel hangt een strohoed. ...
F018761
prentbriefkaart
Briefkaarten met een picturale afbeelding aan een kant. (AAT-Ned) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/1ea51d41-ca5c-40d3-8a85-362968878b0d
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie