BAR-2 Schuur visserswoning Barradeel
Interieur schuur De schuurruimte heeft weer een boot, fuikenstokken, hoepels en vele netten, terwijl op het erfje de taanketel niet ontbreekt.
F069122
dia
Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet.(Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie