Weidelandschap rond Tjerkwerd
Weidelandschap met uitzicht op Tjerkwerd. Het is een dorp in de gem. Wonseradeel aan de vaart van Bolsward naar Workum. In het midden een bruggetje over het kanaal.
F070164
dia
Positieve transparanten, geschikt voor projectie, al dan niet ingeraamd. Bij inraming twee formaten toegepast: 35mm-film en 6 x 6 cm. (AAT-Ned) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie