Weidelandschap rond Tjerkwerd
Weidelandschap met uitzicht op Tjerkwerd. Het is een dorp in de gem. Wonseradeel aan de vaart van Bolsward naar Workum. In het midden een bruggetje over het kanaal.
F070164
dia
Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet.(Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie