Achter het Zuideinde
De achterzijde van het Zuideinde met rechts de helling van Pieter Spaander, later overgenomen door Jan Hoogland en daarvoor het botterkerkhof. In de verte de Ned. Herv. kerk.
F070354
dia
Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet.(Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie