Botter en scheepswerf
d/Arch
Botter BU 9 met drogende netten in de mast. Links de scheepswerf en op de achtergrond een verzakte hellingschuur.
F070596
dia
Positieve transparanten, geschikt voor projectie, al dan niet ingeraamd. Bij inraming twee formaten toegepast: 35mm-film en 6 x 6 cm. (AAT-Ned) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie