Mannen in postkantoor
d/Arch
Enkele mannen werkzaam in een kantoor, mogelijk postkantoor. Linker man bedient een telefooncentrale en rechterman zit aan bureau te werken onder een olielamp.
F070809
dia
Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet.(Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie