Wieringer begrafenis in de vorige eeuw
Boersen
Zij, die niet tot de naaste familie behoorden, droegen de bubbe- of beppekaper. De begrafenisstoet op weg naar het kerkhof. De vrouwen van de naaste familie droegen de böpekaper op het hoofd. Hier de nagespeelde versie met originele costuums en gebruiksvoorwerpen van omstreeks 1850.
F070970
dia
Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet.(Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie