Wieringer begrafenis in de vorige eeuw
d/Arch
Rij vrouwen in een gereconstrueerde Wieringer begrafenisstoet zoals deze omstreeks 1850 plaatsvond. De vrouwen dragen een huik: een zwarte mantel tot over het hoofd.
F070972
dia
Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet.(Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie