De kwelder bij Wierum
Door de invloed van het getij ontstaat de typische gelaagdheid van de kwelder, duidelijk te zien aan de kwelderrand.
F071008
dia
Positieve transparanten, geschikt voor projectie, al dan niet ingeraamd. Bij inraming twee formaten toegepast: 35mm-film en 6 x 6 cm. (AAT-Ned) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie