Huizen aan de Hoogendijk
Huizen aan de Hoogendijk van rechts naar links: Het grote perceel op de achtergrond is het zogenaamde 'Huis der Cardinalen'. Tegenwoordig de huisvesting van de vereniging voor Heemkunde. Tot 1975 werd het bewoond door de Gebroeders Bes, Antquairs. Ook de percelen er voor zijn in aardige staat gerestaureerd en nog steeds aanwezig. Op het huis ...
F071058
dia
Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet.(Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie