Zuiddijk 119/121
Het oude koopmanshuis Zuiddijk 119. Het pand ernaast nr. 121 is in oude stijl gerestaureerd en doet tegenwoordig dienst als practijkruimte. Achter de voordeur van nr. 119 ligt nog een grote koperen bak verzonken, met een afvoer onder de dorpel door naar buiten voor het lozen van zeewater. Voor de ingebruikname van de Oranjesluizen sloeg ...
F071059
dia
Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet.(Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie