Voormalig Koopmanshuis op de Hoogendijk
Het hier afgebeelde koomanshuis aan de Hoogendijk stond tegenover de ingang van de Lage Horn. In 1955 werd het gesloopt. Erachter lag de scheepswerf van Brouwer. Dit gebied was in 1980 in gebruik als parkeerruimte.
F071060
dia
Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet.(Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie