Groote sluis
De Groote Sluis met Hoogendam, wordt tegenwoordig in de volksmond de kleine sleus genoemd omdat in 1903 aan de rechterkant een veel grotere sluis gebouwd werd. De huisjes werden bewoond door de sluiswachters Clever, Bak en Smit. Vroeger waren dit accijnshuizen. Tijdens de restauratie in de 70er jaren, zijn de huizen rechtgezet en qua sanitair ...
F071061
dia
Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet.(Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie