Het terpdorp Anjum
Steltenpool, N.J.
HTTP Error 404: Not Found https://rkd.nl/explore/artists/302619
Het terpdorp Anjum. Duidelijk is te zien dat de straat oploopt naar de Ned. Herv. kerk.
F071300
dia
Positieve transparanten, geschikt voor projectie, al dan niet ingeraamd. Bij inraming twee formaten toegepast: 35mm-film en 6 x 6 cm. (AAT-Ned) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie