Huizen met een houten uitbouw boven het water in Blokzijl
Goed gezicht op de achterzijde van de woningen langs de Zeedijk, of Venetiaans gedeelte, met kamers gebouwd boven het water. Drogend wasgoed. Op de achtergrond de NH-kerk.
F071415
dia
Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet.(Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie