Loopsteiger in haven met huizen in de verte
Huizen aan de Zeedijk, het zogenaamd Venetiaans gedeelte. Op de voorgrond de binnenhaven.
F071418
dia
Positieve transparanten, geschikt voor projectie, al dan niet ingeraamd. Bij inraming twee formaten toegepast: 35mm-film en 6 x 6 cm. (AAT-Ned) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie