Stadsgezicht met binnenhaven van Blokzijl
Achterzijde van de huizen aan de Zeedijk, of Venetiaans gedeelte. Dit werd zo genoemd doordat de kamers boven het water waren gebouwd. Op de achtergrond de NH-kerk.
F071422
dia
Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet.(Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie