De Burkmeerpolder bij Broek in Waterland
Steltenpool, N.J.
HTTP Error 404: Not Found https://rkd.nl/explore/artists/302619
Door de bodemgesteldheid, voornamelijk veen, heeft de Burkmeerpolder brede schotelvormige dijken omdat de dijken in het veen weinig draagkracht hebben.
F071479
dia
Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet.(Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie