Dorpsgezicht van Buiksloot
Bouma, Siebe Jan
HTTP Error 404: Not Found https://rkd.nl/explore/artists/121699
Straat die naar de kerk loop met enkele huizen met houten gevels aan de kanten.
F071486
dia
Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet.(Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie