Durgerdammerdijk met raadhuisje in de verte
Steltenpool, N.J.
HTTP Error 404: Not Found https://rkd.nl/explore/artists/302619
De dijk met huizen er aan gezien vanuit het zuiden. Aanlegsteiger en enkele schepen op het water rechts.
F071512
dia
Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet.(Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie