Stadsgracht van Edam
Steltenpool, N.J.
HTTP Error 404: Not Found https://rkd.nl/explore/artists/302619
Stadsgracht met hoge bomen en huizen aan weerszijden. Houten beschoeiingen langs de wal.
F071514
dia
Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet.(Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie