De Kettingbrug
Dubbele balansbrug aan het einde van de Nieuwe Haven, overgaand in het Oosterglop. Remmingwerk op de voorgrond.
F071521
dia
Positieve transparanten, geschikt voor projectie, al dan niet ingeraamd. Bij inraming twee formaten toegepast: 35mm-film en 6 x 6 cm. (AAT-Ned) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie